Får du föreningens nyhetsbrev?

Styrelsen i Brf Paradis meddelar viktiga nyheter om vår förening via vårt
nyhetsbrev som skickas ut med e-post till samtliga medlemmar.

Det är därför viktigt att alla medlemmar får nyhetsbrevet, läser det noga
och även vid behov sprider informationen till andra personer i respektive
hushåll.

Har du inte fått några nyhetsbrev i din mejl? Kontrollera först att de inte
har hamnat i din skräppost. Finns de inte där heller, kontakta
info@brfparadis.se

Märk att nyhetsbrevet utkommer oregelbundet – vi skickar när det finns viktig
info att dela med medlemmarna (hittills i år har de skickats 8/6, 30/7, 4/9 och
21/11).

Mvh

 

Styrelsen, Brf Paradis

Lämna en kommentar