Årsstämman 2024

Ordinarie föreningsstämma i Brf Paradis äger rum torsdagen den 16 maj klockan 19.00 i Brf Vite Knuts samlingslokal på Fjällgatan 36 (samma plats som fjolårets stämma hölls).

Möteshandlingar kommer att läggas i medlemmarnas brevinkast. Där finns också en talong för anmälan om deltagande och även en som man kan använda om man vill låta sig företrädas av ett ombud. Man kan också anmäla att man vill delta genom att mejla till info@brfparadis.se.

Märk att stämman också ska ta ställning till ändringar i stadgarna. Dessa kan dock inte träda i kraft förrän efter ytterligare ett stämmobeslut nästa år.

Styrelsen hoppas på god uppslutning från föreningens medlemmar!