Styrelsen

Kontaktuppgifter

HSB Bostadsrättsförening Paradis i Göteborg

Organisationsnummer: 716409-4877

Email: info@brfparadis.se

Fakturaadress:
HSB Brf Paradis
22-2121-000
FE 397
838 73 Frösön

Postadress: (kartlänk)

Styrelse 2022-2023

Ordförande
Dan Baeckström, Paradisgatan 17

Vice ordförande /ekonomiansvarig
Karin Borenäs, Vattugatan 6

Sekreterare
Eva Ohlsson, Paradisgatan 19

Ansvarig för löpande underhåll
Johan Öst, Vattugatan 6

Studieorganisatör samt ansvarig för föreningslokalen/gästlägenheten och gårdsansvarig
Christina Nistor, Paradisgatan 19

Biträdande ekonomiansvarig samt ansvarig för bygg- och underhållsprojekt
Bengt-Arne Hogström Sibonheuang, Paradisgatan 19

HSB-representant
Emma Hård


Föreningsrevisor
Rimma Nyman, Paradisgatan 19

Valberedning, sammankallande
Miruna Öst, Vattugatan 6

Valberedning
Jingyan Wang, Vattugatan 6

Styrelsemöten 2022-2023   

2022-06-02  | Torsdag kl. 18.00 | Styrelsemöte

2022-06-30 | Torsdag kl. 18.00 | Styrelsemöte

2022-08-18  | Torsdag kl. 18.00 | Styrelsemöte

2022-09-15  | Torsdag kl. 18.00 | Styrelsemöte

2022-10-06  | Torsdag kl. 18.00 | Styrelsemöte

2022-11-10  | Torsdag kl. 18.00 | Styrelsemöte

2022-12-08  | Torsdag kl. 18.00 | Styrelsemöte

2023-01-12  | Torsdag kl. 18.00 | Styrelsemöte

2023-02-09  | Torsdag kl. 18.00 | Styrelsemöte

2023-03-09 | Torsdag kl. 18.00 | Styrelsemöte

2023-04-13  | Torsdag kl. 18.00 | Styrelsemöte

Årsstämma 2023: 2023-05-11 kl 19.00