Styrelsen

Kontaktuppgifter

HSB Bostadsrättsförening Paradis i Göteborg

Organisationsnummer: 716409-4877

Email: info@brfparadis.se

Fakturaadress:
HSB Brf Paradis
22-2121-000
FE 397
838 73 Frösön

Postadress: (kartlänk)

Styrelse 2022-2023

Ordförande
Dan Baeckström, Paradisgatan 17

Vice ordförande /ekonomiansvarig
Karin Borenäs, Vattugatan 6

Sekreterare
Eva Ohlsson, Paradisgatan 19

Ansvarig för löpande underhåll
Johan Öst, Vattugatan 6

Studieorganisatör samt gårdsansvarig
Christina Nistor, Paradisgatan 19

Vice ekonomiansvarig samt ansvarig för bygg- och underhållsprojekt
Bengt-Arne Hogström Sibonheuang, Paradisgatan 19

Ansvarig för föreningslokal/gästlägenhet och
garageplatser

Ulrika Wahlin, Vattugatan 6

HSB-representant
Emma Hård


Föreningsrevisor
Rimma Nyman, Paradisgatan 19

Revisorssuppleant
Martin Nilbo, Paradisgatan 19

Valberedning, sammankallande
Miruna Öst, Vattugatan 6

Valberedning
Jingyan Wang, Vattugatan 6

Styrelsemöten 2022-2023   

2023-06-08  | Torsdag kl. 18.00 | Styrelsemöte

2023-08-17 | Torsdag kl. 18.00 | Styrelsemöte

2023-09-14  | Torsdag kl. 18.00 | Styrelsemöte

2023-10-12  | Torsdag kl. 18.00 | Styrelsemöte

2023-11-09  | Torsdag kl. 18.00 | Styrelsemöte

2023-12-07  | Torsdag kl. 18.00 | Styrelsemöte

2024-01-11  | Torsdag kl. 18.00 | Styrelsemöte

2024-03-07 | Torsdag kl. 18.00 | Styrelsemöte

2024-04-11  | Torsdag kl. 18.00 | Styrelsemöte

Årsstämma 2024: 2024-05-16 kl 19.00