Lär dig mer om kvarterets historia på vårt website!

Vårt website har nu en ny sida ”Kvartershistorik” med länkar till dokument och sidor som berättar om hur det var att bo i vårt kvarter och vår stadsdel förr i tiden. Klicka dig gärna dit och läs!