Motionsdags 2024!

Styrelsen vill påminna om att enligt våra stadgar ska motioner till årsstämman lämnas till styrelsen senast 31/3.

Din motion kan du lämna i föreningens brevlåda på Paradisgatan 19 entréplan eller skicka via e-post till: info@brfparadis.se .

Vad är en motion?

Det finns inga strikta regler om vad man kan motionera om. En rekommendation är att inte motionera om sådant som man kan skriva direkt till styrelsen och som styrelsen utan stämmobeslut kan åtgärda eller införa. Ta gärna vara på möjligheten att skriva direkt till styrelsen löpande under året.

 

Hur skriver man en motion?

Din motion ska innehålla motivering och bakgrund till förslaget. Din motion ska även innehålla ditt förslag som stämman ska ta ställning till. Ditt namn måste framgå av motionen och den ska ha inkommit till styrelsen senast 31/3 för att kunna behandlas på årsstämman.

 

Årsstämman har vi torsdagen den 16/5 2024 kl. 19.00 – dagordning och mer information kommer senast 2 veckor före stämman.

 

Vi ser framemot din motion
Styrelsen för Brf Paradis