Flyttning av barncyklar till nytt förråd 15-16/4

Som tidigare aviserats kommer nuvarande barncykelförrådet på Paradisgatan 19 att utrymmas för att bereda plats för ett lägenhetsförråd för den nya lägenheten nr 27. Arbetet med att tillskapa det nya förrådet kommer att utföras helgen den 15-16 april och i samband med detta kommer alla barncyklar och andra föremål i förrådet att flyttas till det nya barncykelutrymmet i det gamla avfallsrummet på Paradisgatan 17, som nu är rengjort och ommålat.

Eftersom lägenhetsförrådet bara kommer att ta upp den inre hälften av det gamla barncykelförrådets yta så kommer befintliga väggkrokar i förrådets yttre del att behållas, och kan användas även fortsättningsvis. Dock kommer det inte att vara tillåtet att parkera barncyklar eller andra föremål på golvet där.