Välkommen till Brf Paradis

På denna sida hittar du nyheter i vår förening. I menyn finns mer information och svar på vanliga frågor. Vill du komma i kontakt med oss mailar du info@brfparadis.se

I soprummet på Paradisgatan 17 har en medlem ställt fram en bokbytes-kartong. Styrelsen tycker att det i princip är trevligt med bokbyte, men att det inte passar i soprummet, som är en arbetsplats för kommunens kretsloppsförvaltning och inte ska rymma annan verksamhet. Styrelsen kommer därför att avlägsna kartongen, och fundera vidare på en alternativ lösning för de medlemmar som är intresserade av att byta böcker.

På årsstämman bifölls en motion om att skriva in ett förbud mot hundrastning på gården i föreningens trivselregler. Tillägget lyder: 
Hundar får ej rastas eller släppas lösa på gården. Tänk på att inte heller låta hunden göra sina behov alldeles utanför porten.

Vi har också kontaktat Brf Berghell med en förfrågan om att de skall införa en liknande regel.

Styrelsen planerar att låta iordningställa en ny uteplats på det område där mattpiskställningarna f n står (dock kommer en av ställningarna att behållas). Vi håller på att kontakta entreprenörer och ta in offerter, och räknar också med att ordna en medlemsträff i början på september då vi berättar mer om planerna och tar in synpunkter. Vi återkommer med exakt datum för träffen.

På årsstämman beslutades utifrån en motion av Fredrik Svanberg att en arbetsgrupp ska bildas för att utforska kvarterets historia och presentera den i korthet på en informationstavla. Motionen är inspirerad av liknande informationstavlor som finns i näraliggande kvarter i Gamla Masthugget där historisk information presenteras tillsammans med gamla fotografier och kartor.

Historiskt material som kartor, ritningar och foton finns hos t.ex. Göteborgs stadsmuseum, Göteborgs stad och Lantmäteriet.

Styrelsen har även inbjudit medlemmar i vår grannförening Berghell att delta.

Om du vill vara med i gruppen anmäl dig till styrelsen via info@brfparadis.se  senast den 30 juni. Vi räknar med att gruppen träffas första gången i början av hösten.

Lördagen den 23 april klockan 10 har vi gemensam gårds/miljödag med Brf Berghell.

Vi behöver bl.a.

1. Kratta gräsmattan och sopa rent gångar
2. Ta bort vissna växtdelar och mossa
3. Rensa och luckra jorden
4. Ta ut våra trädgårdsmöbler inför sommaren

Efter det bjuder Brf. Paradis alla boende som är med på gårdsdagen på något ät- och drickbart och en pratstund med boende från både Berghell och Paradis.

Kom och var med och gör din gård fin på det sätt som just du uppskattar. Det är ett sätt att träffas, att bidra och hålla nere kostnaderna för gårdens skötsel. Container och el-binge någon dag före kommer att finnas tillgängliga där plats finns och troligen även Saron som tar emot kläder o annat ni inte längre behöver.

Varmt välkommen ön kar Bostadsrättsföreningen Paradis i samarbete med Berghell
HSB Bostadsrättsförening Paradis i Göteborg

Organisationsnummer: 716409-4877

Email: info@brfparadis.se