Välkommen till Brf Paradis

På denna sida hittar du nyheter i vår förening. I menyn finns mer information och svar på vanliga frågor. Vill du komma i kontakt med oss mailar du info@brfparadis.se

Lördagen den 23 april klockan 10 har vi gemensam gårds/miljödag med Brf Berghell.

Vi behöver bl.a.

1. Kratta gräsmattan och sopa rent gångar
2. Ta bort vissna växtdelar och mossa
3. Rensa och luckra jorden
4. Ta ut våra trädgårdsmöbler inför sommaren

Efter det bjuder Brf. Paradis alla boende som är med på gårdsdagen på något ät- och drickbart och en pratstund med boende från både Berghell och Paradis.

Kom och var med och gör din gård fin på det sätt som just du uppskattar. Det är ett sätt att träffas, att bidra och hålla nere kostnaderna för gårdens skötsel. Container och el-binge någon dag före kommer att finnas tillgängliga där plats finns och troligen även Saron som tar emot kläder o annat ni inte längre behöver.

Varmt välkommen ön kar Bostadsrättsföreningen Paradis i samarbete med Berghell
Nu är det dags för inventering av cyklar och andra privata ägodelar såsom barnvagnar,  pulkor, leksaker, grillar etc som finns i våra gemensamma utrymmen.

Samtliga omärkta ägodelar och annat som finns i dessa utrymmen efter den 13 maj kommer att samlas till ett låst utrymme där de förvaras under 6 månader. Efter 6 månader kommer allt att slängas eller skänkas till t.ex Reningsborg.

Allt som du vill ha kvar ska märkas med datum och lägenhetsnummer

Datumet måste vara med så att vi vet att det är en ny märkning och inte gammal från redan utflyttad medlem.

Med vänlig hälsning
Styrelsen för Brf Paradis


Häckande trutar och måsar på kvarterets tak har länge varit en källa till irritation och störningar. Fastighetsägarna i vårt kvarter – Brf Berghell, Brf Paradis och Kastellet Fastighetsförvaltning – har nu gått samman och tecknat avtal med Anticimex som kommer att sätta upp fågelskrämmor och plocka ägg löpande under häckningssäsongen. Vi hoppas att detta kommer att öka trivseln för alla boende i och kring kvarteret.

Vill du vara med och påverka?

Styrelsen vill påminna om att enligt våra stadgar ska motioner lämnas till styrelsen senast 31/3.  Din motion kan du lämna i föreningens brevlåda på Paradisgatan 19 entréplan eller skicka via e-post till: info@brfparadis.se


Vad är en motion?

Det finns inga strikta regler om vad man kan motionera om. En rekommendation är att inte motionera om sådant som man kan skriva direkt till styrelsen och som styrelsen utan stämmobeslut kan åtgärda eller införa. Ta gärna vara på möjligheten att skriva direkt till styrelsen löpande under året.

 

Hur skriver man en motion?

Din motion ska innehålla motivering och bakgrund till förslaget. Din motion ska även innehålla ditt förslag som stämman ska ta ställning till. Ditt namn måste framgå av motionen och den ska ha inkommit till styrelsen senast 31/3 för att kunna behandlas på årsstämman.

 

Årsstämman har vi torsdagen den 28/4 kl. 19.00 – dagordning och mer information kommer senast 2 veckor före stämman.

 

Vi ser fram emot din motion

Styrelsen för Brf Paradis

HSB Bostadsrättsförening Paradis i Göteborg

Organisationsnummer: 716409-4877

Email: info@brfparadis.se