Välkommen till Brf Paradis

På denna sidan hittar du nyheter i vår förening. I menyn finns mer information och svar på vanliga frågor. Vill du komma i kontakt med oss mailar du info@brfparadis.se

Årsstämman 2020 framflyttad till 2/6

Vid gårdagens styrelsemöte beslutade styrelsen för Brf Paradis att på inrådan av HSB flytta fram årsstämman med anledning av coronaviruset. Även vi i Brf Paradis vill göra vad vi kan för att minska smittspridningen.

Nytt datum för årsstämman:
Tisdagen den 2 juni kl. 19.00

Planerat strömavbrott 16 mars

Måndagen den 16 mars kl. 8.00 kommer Göteborg Energi att utföra ett arbete på våra elmätare som innebär att det kommer att bli ett kortare strömavbrott i fastigheterna. Detta innebär att tvättstuga, internet, tv och hiss inte kan användas under tiden samt även att trappbelysningen inte fungerar.

Gårdsdag 18 april

Snart är det dags för städning av gården tillsammans med BRF Berghell igen.
Vi startar klockan 10. Efteråt bjuds det på något att äta.

Välkomna!

Motioner inför årsmötet

Vill du vara med och påverka?

Styrelsen vill påminna om att enligt våra stadgar ska motioner lämnas till
styrelsen senast 31/3. Din motion kan du lämna i föreningens brevlåda på Paradisgatan 19
entréplan eller skicka via e-post till info@brfparadis.se

Vad är en motion?

Det finns inga strikta regler om vad man kan motionera om. En
rekommendation är att inte motionera om sådant som man kan skriva direkt
till styrelsen och som styrelsen utan stämmobeslut kan åtgärda eller införa.
Ta gärna vara på möjligheten att skriva direkt till styrelsen löpande under
året.

Hur skriver man en motion?

Din motion ska innehålla motivering och bakgrund till förslaget. Din motion
ska även innehålla ditt förslag som stämman ska ta ställning till. Ditt namn
måste framgå av motionen och den ska ha inkommit till styrelsen senast 31/3
för att kunna behandlas på årsstämman.

Årsstämman har vi tisdagen den 21/4 kl. 19.00 – dagordning och
mer information kommer inom kort.

Informationsmöte 3e mars

Till årsstämman 2019 inkom en motion om att göra om dåligt utnyttjade ytor i Brf Paradis till bostäder.

Styrelsen har nu utrett frågan och vill inbjuda de boende till ett informationsmöte för att redovisa vad dessa förändringar skulle innebära för de boende både utrymmesmässigt och ekonomiskt. Observera att inga beslut kommer att fattas på mötet. Styrelsen vill enbart informera, undersöka intresset och ge möjlighet till att ställa frågor. En dylik förändring kräver att beslut fattas på en ordinarie stämma och en extra stämma Handlingar kommer att delas ut till de boende i god tid före mötet.

TID: Tisdagen den 3 mars, kl. 18.00
PLATS: Masthuggets hus, Klingners plats 1

Informationsunderlag att ladda ner inför mötet hittar du här

HSB Bostadsrättsförening Paradis i Göteborg

Organisationsnummer: 716409-4877

Email: info@brfparadis.se