Välkommen till Brf Paradis

På denna sida hittar du nyheter i vår förening. I menyn finns mer information och svar på vanliga frågor. Vill du komma i kontakt med oss mailar du info@brfparadis.se

Styrelsen i Brf Paradis meddelar viktiga nyheter om vår förening via vårt nyhetsbrev som skickas ut med e-post till samtliga medlemmar.

Det är därför viktigt att alla medlemmar får nyhetsbrevet, läser det noga och även vid behov sprider informationen till andra personer i respektive hushåll.

Har du inte fått några nyhetsbrev i din mejl? Kontrollera först att de inte har hamnat i din skräppost. Finns de inte där heller, kontakta info@brfparadis.se

Märk att nyhetsbrevet utkommer oregelbundet – vi skickar när det finns viktig info att dela med medlemmarna (hittills i år har de skickats 8/6, 30/7, 4/9 och 21/11).

Mvh

Styrelsen, Brf Paradis

Styrelsen har nu kommit överens med Brf Berghell om att den gemensamma gårdsdagen kommer att äga rum lördagen den 15 oktober med sedvanlig start kl 10.00. Vi tar på oss oömma kläder och skor, fixar till gröna och andra gemensamma ytor, får tillfälle att bekanta oss med grannar i vår egen förening och i Berghell, och avslutar med pizzalunch. Välkomna!

Vi har fått följande hälsning från vår grannförening Brf Berghell:

Hej på er,

Brf Berghell har nyligen gått igenom anbud för vårt kommande projekt med ett takbyte.
Vi har accepterat ett anbud där projektstarten sker redan vecka 33, i år.
Entreprenören planerar att vara klara redan till årsskiftet.

Detta innebär att det kommer ske ställningsbygge på våra fastigheter i olika etapper från vecka 33.
Entreprenören planerar att starta på Fjällgatan, jobba sig uppför Vattugatan och sedan avsluta arbetet på Paradisgatan.

Tack vare detta så förväntar sig inte entreprenören ha ställningar uppe under hela projekttiden, utan de demonteras ner i takt med att de går vidare till nästa etapp.

Vi har fått ett mycket gott bemötande från entreprenören på våra krav och vi har även gott stöd från HSB i detta.

Vi tackar hjärtligt för er förståelse medan vi utför detta viktiga underhållsarbete!

Tyvärr förekommer det att råttor ibland springer omkring på gården. Vi har varit i kontakt med Anticimex och fastighetsskötare om detta, men en annan sak att göra för att förebygga problem är att inte låta dörrar till trapphus, barnvagnsförråd, tvättstuga etc stå öppna så att råttorna inte kan ta sig in i dessa lokaler.  Vi tackar på förhand för er hjälp att stävja detta problem.

Styrelsen har beslutat att se över vilka ev åtgärder som kan behöva vidtas för att källarförråden på Paradisgatan 19 skall leva upp till kraven på att vid behov kunna omvandlas till skyddsrum. En konsultfirma kommer därför att göra en inspektion torsdagen den 15 september, och för att den skall kunna utföras behöver nycklar till samtliga källarförråd på nr 19 samlas in (detta gäller dock inte lägenheterna nr 14 och 27, dit styrelsen redan har nyckel).

Ni som har en dubblettnyckel, lägg gärna denna redan nu (väl märkt med lägenhetsnummer) i ett kuvert i brevinkastet till Dan Baeckströms lägenhet på Paradisgatan 17 våning 3. 

OBS gäller endast Paradisgatan 19.

HSB Bostadsrättsförening Paradis i Göteborg

Organisationsnummer: 716409-4877

Email: info@brfparadis.se