Välkommen till Brf Paradis

På denna sida hittar du nyheter i vår förening. I menyn finns mer information och svar på vanliga frågor. Vill du komma i kontakt med oss mailar du info@brfparadis.se


För några dagar sedan (20/7) blev vi i styrelsen kontaktade av vår grannförening Brf Berghell som berättade att det har varit inbrott i deras vindsutrymmen. Med anledning av detta vill vi påminna om vikten av att vara vaksam och inte släppa in obekanta vid passage genom entréer till gård och trapphus.

Information om ytterligare åtgärder kommer att ges via epost och pappersutskick till lägenheterna.

Tillstånd för att bygga om lokalen i markplan på Vattugatan 6 till lägenhet är nu klart och byggarbetet kommer enligt planerna att påbörjas vecka 33 (16-20/8 2021).   

Cykel/hobbyrummet på Vattugatan 6 måste därför tömmas, och de som f n har tillhörigheter stående i lokalen måste avlägsna dessa senast fredag 13/8. Därefter kommer kvarblivna föremål att bortforslas genom styrelsens försorg.  

Soprummet på Paradisgatan 19 är nu omgjort till cykelrum så ni som behöver ny plats till er cykel kan ställa den där.  

Om du har tillhörigheter i utrymmet som du vill behålla, men inte har möjlighet att ta bort dem innan 13/8, kontakta Christina Nistor i styrelsen (c_nistor@hotmail.com).

Välkomna till brf Paradis gårdsdag den 17 april då vi städar och gör vår gård fin och trivsam till den kommande våren och sommaren! Gårdsdagen är också ett bra tillfälle att umgås med andra medlemmar i föreningen.

Gårdsdagen genomförs samtidigt som brf Berghäll har sin gårdsdag och en container finns bokad för avfall och el.

Gårdsdagen avslutas som vanligt med att föreningen bjuder på pizza och dryck för de som deltagit.

Återigen välkomna!

Styrelsen brf Paradis


Vill du vara med och påverka?

Styrelsen vill påminna om att enligt våra stadgar ska motioner lämnas till styrelsen senast 31/3.

Din motion kan du lämna i föreningens brevlåda på Paradisgatan 19 entréplan eller skicka via e-post till: info@brfparadis.se

 

Vad är en motion?

Det finns inga strikta regler om vad man kan motionera om. En rekommendation är att inte motionera om sådant som man kan skriva direkt till styrelsen och som styrelsen utan stämmobeslut kan åtgärda eller införa. Ta gärna vara på möjligheten att skriva direkt till styrelsen löpande under året.

 

Hur skriver man en motion?

Din motion ska innehålla motivering och bakgrund till förslaget. Din motion ska även innehålla ditt förslag som stämman ska ta ställning till. Ditt namn måste framgå av motionen och den ska ha inkommit till styrelsen senast 31/3 för att kunna behandlas på årsstämman.

 

 

Årsstämman har vi tisdagen den 25/5 kl. 19.00 – dagordning och mer information kommer senast 2 veckor före stämman.

 

Vi ser framemot din motion

Styrelsen för Brf Paradis

Styrelsen i brf Paradis vill informera om att föreningen tecknat avtal med Svenska Bogruppen (SBG) om att bygga om förrådslokalerna på bottenplan vid Vattugatan. Processen med att ta fram och skicka in en planlösning till stadsbyggnadskontoret för ansökan om bygglov pågår för närvarande. Enligt SBG:s preliminära tidplan skulle arbetena med ombyggnation kunna påbörjas i maj men det beror framförallt på stadsbyggnadskontorets handläggningstid och förutsatt att bygglov medges. Tillträde för en ny innehavare av färdig lägenhet beräknas till första kvartalet 2022.

Föreningen kommer skicka ut information om hur arbetet fortlöper efterhand, t.ex. när bygglov medges, arbeten påbörjas m.m.

Om SBG kan man läsa här: https://www.svenskabogruppen.se/

Mvh,
Styrelsen brf Paradis

HSB Bostadsrättsförening Paradis i Göteborg

Organisationsnummer: 716409-4877

Email: info@brfparadis.se

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.