Styrelsemöten 2021-2022   

2021-06-16  | Onsdag kl. 18.00 | Styrelsemöte

2021-08-18  | Onsdag kl. 18.00 | Styrelsemöte

2021-09-16  | Torsdag kl. 18.00 | Styrelsemöte

2021-10-14  | Torsdag kl. 18.00 | Styrelsemöte

2021-11-11  | Torsdag kl. 18.00 | Styrelsemöte

2021-12-09  | Torsdag kl. 18.00 | Styrelsemöte

2022-01-13  | Torsdag kl. 18.00 | Styrelsemöte

2022-02-10  | Torsdag kl. 18.00 | Styrelsemöte

2022-03-10  | Torsdag kl. 18.00 | Styrelsemöte

2022-03-31  | Torsdag kl. 18.00 | Styrelsemöte

2022-04-28  | Torsdag kl. 18.00 | Styrelsemöte
Övriga aktiviteter i föreningslokalen

Inget planeratKontaktuppgifter

HSB Bostadsrättsförening Paradis i Göteborg

Organisationsnummer: 716409-4877

Email: info@brfparadis.se


Fakturaadress:

HSB Brf Paradis
212101
FE 397
838 73 FRÖSÖN


Besöksadress:

Styrelse 2021-2022

Ordförande

Dan Baeckström, Paradisgatan 17


Vice ordförande /ekonomiansvarig

Karin Borenäs, Vattugatan 6


Sekreterare

Eva Ohlsson, Paradisgatan 19


Underhållsansvarig

Johan Öst, Vattugatan 6


Föreningslokalen & gårdsansvarig

Christina Nistor, Paradisgatan 19


Trivsel-/medlems-/utbildningsansvarig

Fredrik Svanberg, Paradisgatan 19

 
HSB Representant

Klas SjödellFöreningsrevisor

Rimma Nyman, Paradisgatan 19


Valberedning, sammankallande

Bengt-Arne Hogström Sibounheuang, Paradisgatan 19


Valberedning

Jingyan Wang, Vattugatan 6


Adjungerad av styrelsen för kontakter med entreprenör i samband med ombyggnad av lokalen på Vattugatan 6: Bengt-Arne Hogström Sibounheuang