Styrelsemöten 2019-2020   

2019-05-14 | Tisdag kl. 18.00 | Styrelsemöte
2019-06-18 | Tisdag kl. 18.00 | Styrelsemöte
2019-08-20 | Tisdag kl. 18.00 | Styrelsemöte
2019-10-01 | Tisdag kl. 18.00 | Styrelsemöte
2019-10-29 | Tisdag kl. 18.00 | Styrelsemöte
2019-11-26 | Tisdag kl. 18.00 | Styrelsemöte
2019-12-17 | Tisdag kl. 18.00 | Styrelsemöte
2020-01-21 | Tisdag kl. 18.00 | Styrelsemöte
2020-02-18 | Tisdag kl. 18.00 | Styrelsemöte
2020-04-21 | Tisdag kl. 18.00 | Styrelsemöte
2020-05-19 | Tisdag kl. 18.00 | Styrelsemöte
2020-06-02 | Tisdag kl. 19.00 | ÅrsstämmaÖvriga aktiviteter i föreningslokalen

Inget planeratKontaktuppgifter

HSB Bostadsrättsförening Paradis i Göteborg

Organisationsnummer: 716409-4877

Email: info@brfparadis.se


Fakturaadress:

HSB Brf Paradis
212101
FE 397
838 73 FRÖSÖN


Besöksadress:

Styrelse 2019-2020

Ordförande

Eva Ohlsson, Paradisgatan 19


Vice ordförande /underhållsansvarig

Bengt-Arne Hogström Sibounheuang, Paradisgatan 19


Ekonomiansvarig

Karin Borenäs, Vattugatan 6


Sekreterare

Tiina Östling, Paradisgatan 17


Föreningslokalen

Christina Nistor, Paradisgatan 19


Gårdsansvarig

Ann-Mari Franklin, Vattugatan 6


Trivsel-/medlems-/utbildningsansvarig

Henrik Dalman, Paradisgatan 17

 
HSB Representant

Kristofer Andersson Föreningsrevisor

Rimma Nyman


Valberedning, ordförande

Dan Baeckström


Valberedning

Ekaterina Grigorieva