Styrelsemöten 2022-2023   

2022-06-02  | Torsdag kl. 18.00 | Styrelsemöte

2022-06-30 | Torsdag kl. 18.00 | Styrelsemöte

2022-08-18  | Torsdag kl. 18.00 | Styrelsemöte

2022-09-15  | Torsdag kl. 18.00 | Styrelsemöte

2022-10-06  | Torsdag kl. 18.00 | Styrelsemöte

2022-11-10  | Torsdag kl. 18.00 | Styrelsemöte

2022-12-08  | Torsdag kl. 18.00 | Styrelsemöte

2023-01-12  | Torsdag kl. 18.00 | Styrelsemöte

2023-02-09  | Torsdag kl. 18.00 | Styrelsemöte

2023-03-09 | Torsdag kl. 18.00 | Styrelsemöte

2023-04-13  | Torsdag kl. 18.00 | Styrelsemöte


Årsstämma 2023: 2023-05-11 kl 19.00

Övriga aktiviteter i föreningslokalen

Inget planeratKontaktuppgifter

HSB Bostadsrättsförening Paradis i Göteborg

Organisationsnummer: 716409-4877

Email: info@brfparadis.se


Fakturaadress:

HSB Brf Paradis
22-2121-000
FE 397
838 73 Frösön


Besöksadress:

Styrelse 2022-2023

Ordförande

Dan Baeckström, Paradisgatan 17


Vice ordförande /ekonomiansvarig

Karin Borenäs, Vattugatan 6


Sekreterare

Eva Ohlsson, Paradisgatan 19


Ansvarig för löpande underhåll

Johan Öst, Vattugatan 6


Studieorganisatör samt ansvarig för föreningslokalen/gästlägenheten och gårdsansvarig

Christina Nistor, Paradisgatan 19


Biträdande ekonomiansvarig samt ansvarig för bygg- och underhållsprojekt

Bengt-Arne Hogström Sibonheuang, Paradisgatan 19

 
HSB-representant

Emma HårdFöreningsrevisor

Rimma Nyman, Paradisgatan 19


Valberedning, sammankallande

Miruna Öst, Vattugatan 6


Valberedning

Jingyan Wang, Vattugatan 6