Persienner

Styrelsen kommer att ta fram offerter från minst tre leverantörer för nya persienner.  Föreningen står inte för kostnaden utan det är varje medlems ansvar att införskaffa nya persienner.

Offerterna tas in för att få ett så bra pris som möjligt, men det är upp till varje medlem att bestämma om man vill välja någon av leverantörerna.


Information från RO Byggteknik

Vi har fått förtroendet att renovera era tak, byta fönster och fasader samt åtgärda ventilationen i era lägenheter och allmänna utrymmen.

Vår plan är att börja med ställningsbygge i vecka 10 med start 4/3 på Paradisgatan 17 och 19.

När ställningen är på plats skall vi börja med takomläggningen för att senare starta med fasader och fönster. Mer information kommer längre fram.

Med vänliga hälsningar,
RO Byggteknik AB


Kontakta Per Olsson vid eventuella frågor: 
Telefon: 0761-01 33 18
Email: po@robyggteknik.se


Nycklar

Det har kommit frågor om nycklarna som har lämnats in till RO Byggtjänst. RO måste ha tillgång till lägenheterna för byte av fönster och ventilationssystemet i köket.

Det skulle underlätta om RO fick behålla nycklarna under hela renoveringstiden, annars måste vi samla in nycklarna gång på gång.


Uppstart av renoveringsprojektet

1 mars vecka 9 påbörjas arbetet med att resa ställningar på Paradisgatan 17-19 och därefter kommer renoveringen att pågå fram till semestern.

Efter semestern står Vattugatan 6 på tur. Arbetet förväntas pågå från vecka 31 till vecka 40.

RO byggteknik har presenterat en preliminär tidplan för renoveringsprojektet. Länk till tidplan:

Preliminär tidplan


Informationsmöte 27 november

Den 27 november hölls informationsmöte i Masthuggets hus gällande ”Projekt Paradis”.

Mötet var välbesökt och minst en representant från 20 lägenheter deltog i mötet.

I länken nedan kommer man åt ett dokument som innehåller all information som delgavs på mötet.

Information från mötet den 27/11.