Stölder och skadegörelse på Vattugatan 6

Tyvärr har det förekommit ett par fall av stöld och åverkan på källardörrar den senaste tiden i fastigheten Vattugatan 6. Vi vill därför påminna om vikten av att
  • hålla portar stängda (lämna ej uppställda utan tillsyn)
  • undvika att släppa in obekanta såsom varubud etc utan hellre gå ner och möta dessa i porten
  • vara vaksam på tecken på att obehöriga tar sig in och rapportera misstänkta fall av intrång till styrelsen, info@brfparadis.se.