Soprummen stängs tillfälligt

Soprummen på Paradisgatan 17 & 19 stängs under tiden byggnadsställningar finns på Paradisgatan. Detta beror på att sopbilarna inte kan ta sig fram. Styrelsen har haft möte med Kretsloppskontoret och kommit fram till följande lösning.

I soprummet på Vattugatan 6 slänger du:

Restavfall, kompost, batterier och glödlampor

På återvinningsstationerna vid Fjällgatan eller Repslagaregatan slänger du:

Wellpapp, tidningar, glas, metall, plast