Soprum och sopkärl

Så soprummet på Paradisgatan 19 kommer omvandlas till cykelrum kommer sopkärlen flyttas till Paradisgatan 17 i samband med ordinarie tömningar den 1 respektive 4 december.


Under en tid därefter kommer föreningen även se över behovet av antal sopkärl. Om det visar sig att kärlen inte används tillräckligt kan ett eller flera kärl komma att sägas upp för att minska föreningens kostnader för sophämtning.