Protokoll årsstämma 2019

Protokollet från årsstämman 2019 finns nu tillgängligt på HSB portalen under Mina sidor/Mina medlemsdokument.