Porttelefon tillfälligt ur funktion

Porttelefonen och kodlåsen är inte helt installerade ännu och det är därför lite svårt med leveranser.

VTD som levererar tidningar kommer exempelvis inte in eftersom kodlåsen inte är installerade. Tidningarna läggs tillfälligt precis utanför dörren så att de boende som har en morgontidning kan gå ner och hämta den.