Ombyggnation av förrådslokaler av Svenska Bogruppen

Styrelsen i brf Paradis vill informera om att föreningen tecknat avtal med Svenska Bogruppen (SBG) om att bygga om förrådslokalerna på bottenplan vid Vattugatan. Processen med att ta fram och skicka in en planlösning till stadsbyggnadskontoret för ansökan om bygglov pågår för närvarande. Enligt SBG:s preliminära tidplan skulle arbetena med ombyggnation kunna påbörjas i maj men det beror framförallt på stadsbyggnadskontorets handläggningstid och förutsatt att bygglov medges. Tillträde för en ny innehavare av färdig lägenhet beräknas till första kvartalet 2022.

Föreningen kommer skicka ut information om hur arbetet fortlöper efterhand, t.ex. när bygglov medges, arbeten påbörjas m.m.

Om SBG kan man läsa här: https://www.svenskabogruppen.se/

Mvh,
Styrelsen brf Paradis