Motioner inför årsmötet

Vill du vara med och påverka?

Styrelsen vill påminna om att enligt våra stadgar ska motioner lämnas till
styrelsen senast 31/3. Din motion kan du lämna i föreningens brevlåda på Paradisgatan 19
entréplan eller skicka via e-post till info@brfparadis.se

Vad är en motion?

Det finns inga strikta regler om vad man kan motionera om. En
rekommendation är att inte motionera om sådant som man kan skriva direkt
till styrelsen och som styrelsen utan stämmobeslut kan åtgärda eller införa.
Ta gärna vara på möjligheten att skriva direkt till styrelsen löpande under
året.

Hur skriver man en motion?

Din motion ska innehålla motivering och bakgrund till förslaget. Din motion
ska även innehålla ditt förslag som stämman ska ta ställning till. Ditt namn
måste framgå av motionen och den ska ha inkommit till styrelsen senast 31/3
för att kunna behandlas på årsstämman.

Årsstämman har vi tisdagen den 21/4 kl. 19.00 – dagordning och
mer information kommer inom kort.