Märk dina ägodelar i allmänna utrymmen senast 13/5

Nu är det dags för inventering av cyklar och andra privata ägodelar såsom barnvagnar,  pulkor, leksaker, grillar etc som finns i våra gemensamma utrymmen.

Samtliga omärkta ägodelar och annat som finns i dessa utrymmen efter den 13 maj kommer att samlas till ett låst utrymme där de förvaras under 6 månader. Efter 6 månader kommer allt att slängas eller skänkas till t.ex Reningsborg.

Allt som du vill ha kvar ska märkas med datum och lägenhetsnummer

Datumet måste vara med så att vi vet att det är en ny märkning och inte gammal från redan utflyttad medlem.

Med vänlig hälsning
Styrelsen för Brf Paradis