Kvartershistorik – lär känna ditt eget kvarter! Vill du vara med?

På årsstämman beslutades utifrån en motion av Fredrik Svanberg att en arbetsgrupp ska bildas för att utforska kvarterets historia och presentera den i korthet på en informationstavla. Motionen är inspirerad av liknande informationstavlor som finns i näraliggande kvarter i Gamla Masthugget där historisk information presenteras tillsammans med gamla fotografier och kartor.

Historiskt material som kartor, ritningar och foton finns hos t.ex. Göteborgs stadsmuseum, Göteborgs stad och Lantmäteriet.

Styrelsen har även inbjudit medlemmar i vår grannförening Berghell att delta.

Om du vill vara med i gruppen anmäl dig till styrelsen via info@brfparadis.se  senast den 30 juni. Vi räknar med att gruppen träffas första gången i början av hösten.