Inspektion av källarförråd på Paradisgatan 19

Styrelsen har beslutat att se över vilka ev åtgärder som kan behöva vidtas för att källarförråden på Paradisgatan 19 skall leva upp till kraven på att vid behov kunna omvandlas till skyddsrum. En konsultfirma kommer därför att göra en inspektion torsdagen den 15 september, och för att den skall kunna utföras behöver nycklar till samtliga källarförråd på nr 19 samlas in (detta gäller dock inte lägenheterna nr 14 och 27, dit styrelsen redan har nyckel).

Ni som har en dubblettnyckel, lägg gärna denna redan nu (väl märkt med lägenhetsnummer) i ett kuvert i brevinkastet till Dan Baeckströms lägenhet på Paradisgatan 17 våning 3. 

OBS gäller endast Paradisgatan 19.