Informationsmöte 3e mars

Till årsstämman 2019 inkom en motion om att göra om dåligt utnyttjade ytor i Brf Paradis till bostäder.

Styrelsen har nu utrett frågan och vill inbjuda de boende till ett informationsmöte för att redovisa vad dessa förändringar skulle innebära för de boende både utrymmesmässigt och ekonomiskt. Observera att inga beslut kommer att fattas på mötet. Styrelsen vill enbart informera, undersöka intresset och ge möjlighet till att ställa frågor. En dylik förändring kräver att beslut fattas på en ordinarie stämma och en extra stämma Handlingar kommer att delas ut till de boende i god tid före mötet.

TID: Tisdagen den 3 mars, kl. 18.00
PLATS: Masthuggets hus, Klingners plats 1

Informationsunderlag att ladda ner inför mötet hittar du här