Information om kommande avgiftshöjning

Styrelsen för Brf Paradis har i samråd med vår HSB-ekonom beslutat på budgetmötet 26/11 om en avgiftshöjning med 2,5 % from 2020-01-01.

Anledningen till avgiftshöjningen är att vi måste avsätta medel för kommande stamrenovering samt renovering av hissarna.