Inbrott i Brf Berghell


För några dagar sedan (20/7) blev vi i styrelsen kontaktade av vår grannförening Brf Berghell som berättade att det har varit inbrott i deras vindsutrymmen. Med anledning av detta vill vi påminna om vikten av att vara vaksam och inte släppa in obekanta vid passage genom entréer till gård och trapphus.

Information om ytterligare åtgärder kommer att ges via epost och pappersutskick till lägenheterna.