Avtal tecknat om fågelbekämpning på kvarterets tak

Häckande trutar och måsar på kvarterets tak har länge varit en källa till irritation och störningar. Fastighetsägarna i vårt kvarter – Brf Berghell, Brf Paradis och Kastellet Fastighetsförvaltning – har nu gått samman och tecknat avtal med Anticimex som kommer att sätta upp fågelskrämmor och plocka ägg löpande under häckningssäsongen. Vi hoppas att detta kommer att öka trivseln för alla boende i och kring kvarteret.